ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI

> 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU

> Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

> Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

> Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

> 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'nun 10uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 3üncü ve 17/7nci Maddelerine Göre 2008 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

> 2008 Enerji Verimliliği Yılı İle İlgili Genelge

> Kamuda Akkor Lambaların Değiştirilmesi İle İlgili Genelge

> 5346 SAYILI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN

> 5346 Sayılı Kanunun 6.Maddesine Göre 31-12-2009 Tarihinden Önce İşletmeye Giren Tesisleri Kapsamakta Olan Uygulama Süresinin 2 Yıl Uzatılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

> üzgâr Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik

> Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

> Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

> Rüzgâr Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği

 


  İSGDEM © 2011