İSG MEVZUATI - TÜZÜKLER> Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü

> Grev ve Lokavtlarda Mülki İdare Amirlerince Önlemlere İlişkin Tüzük

> İş Kolları Tüzüğü

> İşçive İş Güvenliği Tüzüğü

> İşçi ve İşveren Sendika ve Konfederasyonlarının Denetimine İlişkin Tüzük

> Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük

> Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük

> Hakeme ve Resmi Arabulucuya Başvurma Tüzüğü

> Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

 


  İSGDEM © 2011