MADENCİLİK MEVZUATI - YÖNETMELİKLER

> İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

> MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ

> FENNİ NEZARET YÖNETMELİGİ

> MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

> ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

> GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ (MÜLGA)

> SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

> HAVA KALİTESİNİN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

> KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

> TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

> ÇEVRE DÜZENİ PLANLARININ YAPILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

> BAŞBAKANLIK ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLÂTININ GÖREVLERİ, ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

> MADEN VE TAŞOCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA TOZLA MÜCADELEYLE İLGİLİ YÖNETMELİK

> DENİZ, GÖL VEYA NEHİR ALTINDA BULUNAN MADENLERDEKİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

> MADEN TETKİK VE ARAMA ENSTİTÜSÜ GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ'NÜN YÖNETİM VE DENETİM ŞEKİLLERRİ İLE ÖRGÜTLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK(1)

> YERALTI MADEN İŞLETMELERİNDE ELEKTRİKLİ LOKOMOTİFLERİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

> GRİZULU OCAKLARDA ELEKTRİK ENERJİSİ KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

> CEVHER İSTİHRACI YAPAN MADEN SAHALARI İÇİN İMALAT HARİTASI YÖNETMELİĞİ

> MADENCİLİK FONU KREDİ YÖNETMELİĞİ

> ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN İHALE YÖNETMELİĞİ

> EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI AMELE BİRLİĞİ BİRİKTİRME VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ

> KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

> KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ

> KARAYOLU GÜVENLİĞİ YÜKSEK KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

> YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

> ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİ

> GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ

> SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

> ALEV SIZDIRMAZLIK TEST İSTASYONU YÖNETMELİĞİ

> TURİZM BÖLGELERİ, TURİZM ALANLARI VE TURİZM MERKEZLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI, GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA ŞEKLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

> PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİNİN VERİLMESİ

> MADEN KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN 51 İNCİ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

> MADEN KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

> İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

> SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

> İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK


> İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

> KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

> YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK

> SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLETMELERDE SAĞLIK VE

> ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ

> İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV,

> MADEN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

> MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

> ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ (MÜLGA)

> GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ

> ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

> TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

> ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

> AMBALAJ VE AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

> ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

> BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

> ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA YÖNETMELİK

> SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

> ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

> ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

> İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 


  İSGDEM © 2011