İSG MEVZUATI - KANUNLAR


> Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

> 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

> 4857 Sayılı İş Kanunu

> 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve  Genel Sağlık  Sigortası Kanunu

> 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

> 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

> 4904 Türkiye İş Kurumu Kanunu

> 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu


> 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu

> 3146 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

> 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu

> 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun

> 854 Sayılı Deniz İş Kanunu

> 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

 










  İSGDEM © 2011