İSG MEVZUATI - GENELGELER


> GENELGE 1998/8 - Disiplin Amirleri

> GENELGE 2003/11 - Evrakın Alınması ve Dağıtılması

> GENELGE 2003/8 - Resmi Taşıtların kullanımında tasarruf

> GENELGE 2004/3 - İhale İşlemleri

> GENELGE 2004/6 - 5018 sayılı Kanun

> GENELGE 2005/2 - Özel Telefon Görüşmelerinin Ücretlendirilmesi

> GENELGE 2005/4 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ostim Hizmet Merkezi

> GENELGE 2006/3 - Çalışma Hayatının Denetlenmesi

> GENELGE 2006/4 - Çalışma Usul ve Esasları

> GENELGE 2006/9 - iş Teftişi Rehberi

> GENELGE 2007/1 - Kamu Alacaklarının Takibi

> GENELGE 2008/10 - Yetki Devri İşlemleri

> GENELGE 2008/ Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

> GENELGE 2008/6 - Yetki işlemleri

> GENELGE 2008/7 - Bilgisayar Alımları

> GENELGE 2008/9 - Sicil Raporu

> GENELGE 2009/1 - Kanuni izinler

>GENELGE 2009/10 - İşçi Şikâyetlerinin Çözümü

> GENELGE 2009/11 - Mal Bildirimi

> GENELGE 2009/12 - Kaynakların Etkin Kullanımı

> GENELGE 2009/5 - Vatandaş Odaklı Yönetim

> GENELGE 2009/7 - Yazılı Sözlü Soru Önergeleri

> GENELGE 2009/8 - Bölge Müdürlükleri

> GENELGE 2009/9 - Hizmet ve Malzeme Talepleri

> GENELGE 2010/Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması

> GENELGE 2010/2 - Görev Dağılımı

> GENELGE 2010/3 - Bazı Düzenleyici İşlemlerin Yürürlükten Kaldırılması

 


  İSGDEM © 2011