MADENCİLİK MEVZUATI - KANUNLAR

> MADEN KANUNUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN - 2004

> 5995 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK 3213 SAYILI MADEN KANUNU

> 5177 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 3213 SAYILI MADEN KANUNU

> MADEN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE TUZ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN

> TAŞOCAKLARI NİZAMNAMESİ (MÜLGA)

> TAŞOCAKLARI NİZAMNAMESİNE MÜZEYYEL KANUN

> TAŞOCAKLARI MUAMELATININ TEDVİRİ VE VARİDATIN TAHSİLİNİN VİLAYET İDARE. AİT OLDUĞU HK. KANUN

> BOR TUZLARI TRONA VE ASFALTİT MADENLERİ İLE NÜKLEER ENERJİ HAMMADDELERİNİN İŞLETİLMESİNİ, LİNYİT VE DEMİR SAHALARININ BAZILARININ İADESİNİ DÜZENLEYEN KANUN (1)

> EREĞLİ HAVZA-İ FAHMİYESİNDEKİ MADEN AMELESİNİN HUKUKUNA MÜTEALİK KANUN

> EREĞLİ KÖMÜR HAVZASINDAKİ OCAKLARIN DEVLETÇE İŞLETTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

> TAŞKÖMÜRÜ HAVZASINDAKİ TAŞINMAZ MALLARIN İKTİBASINA DAİR KANUN

> ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HK. KANUN

> MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT KANUNU (1)

> ÇEVRE KANUNU

> ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI KURULMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

> MERA KANUNU

> ORMAN KANUNU

> MİLLİ PARKLAR KANUNU

> MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU

> SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU

> ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

> YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN


> KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

> İŞ KANUNU

>KAMULAŞTIRMA KANUNU

> İMAR KANUNU

> KIYI KANUNU

> KADASTRO KANUNU

> TURİZMİ TEŞVİK KANUNU

> KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

> UMUMİ HIFZISIHHA KANUNU

> TEBLİGAT KANUNU

> BAZI MADEN HURDALARININ DIŞARI ÇIKARILMASININ YASAK EDİLMESİ VE SATIN ALINMASI HAKKINDA KANUN

> İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

> BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

> ELEKTRİK PİYASASI KANUNU

> ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU

> ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

> 5177 SAYILI MADEN KANUNU DEĞİŞİKLİĞİNİN GEREKÇESİ

> BELEDİYE KANUNU

> BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

> İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

> TÜRK CEZA KANUNU

> JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU

> MADEN KANUNUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN - 5995

 


  İSGDEM © 2011