SAĞLIK RAPORUTehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta çalışanların işe girişlerinde işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence ve ruhça bu işlerde çalışabilir olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan iş yeri hekimi raporu ile belirlenmesi zorunludur. İSGDEM, bu kapsamda sağlık raporlarını mobil sağlık hizmetleriyle vermektedir.  İSGDEM © 2011