İŞ YERİ HEKİMLİĞİİş Kanunu’nun 81. maddesi gereği, 50 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde “İş Yeri Hekimi” çalıştırılması zorunludur.
İş yeri hekimleri, iş yerinde kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri veya dışarıda kurulmuş olan Bakanlıkça yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri’nde
> Rehberlik ve danışmanlık
> Sağlık gözetimi
> Eğitim ve bilgilendirme hizmetlerini, ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yönetmelikte belirtilen sürelerde yürütürler.
İş yerlerinde İlk Yardım Yönetmeliği gereği, yeteri kadar ilk yardımcı bulundurulur. Ayrıca iş yeri hemşireleri / sağlık elemanları yönetmelikte belirtilen konularda çalışırlar ve iş yeri hekimlerine yardımcı olurlar.  İSGDEM © 2011