İş yeri hekimliği yenileme

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN
MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların mesleki eğitimleri

16/06/2004 tarih ve 25494 sayılı “Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği ” kapsamında 31 Mayıs 2009 tarihinde yayınlanan “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ” ile söz konusu işlerde çalışanların tamamının mesleki eğitim almış olmaları zorunlu hale gelmiştir. Bu konuda gerçekleştirilecek eğitimlerin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitimler olması gerekmektedir.
İSGDEM, benzer nitelikte gerçekleştirdiği eğitimleri ve kursları işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda vermektedir.  İSGDEM © 2011