İş  yeri hekimliği yenileme

İLK YARDIM
SERTİFİKA EĞİTİMLERİ

İlk yardım sertifika eğitimleri

22 Mayıs 2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlk yardım Yönetmeliği’nde
tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen heryirmi personel için bir, ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde her on personel için bir olmak üzere sertifikalı temel ilk yardım eğitimi almış “ilk yardımcı” bulundurulması zorunludur.
İlkyardım eğitimi ve ilkyardım sertifikası vermeye yetkili kuruluşumuzda görevli olan, T.C.Sağlık Bakanlığı eğitici sertifikalı eğitmenlerimizce uygulanacak 16 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim sonunda, İl Sağlık Müdürlüğü (112 Acil Şube Müdürlüğü) yetkilileri gözetiminde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan herkes, “Sağlık Bakanlığı Sertifikalı İlk Yardımcı” olabilir.  İSGDEM © 2011