İŞ YERİ HEKİMLİĞİ SERTİFİKA EĞİTİMLERİ

İş yeri hekimliği

İş Kanununa göre İşyeri Hekimi olarak görevlendirilecek hekimler, eğitim kurumları tarafından düzenlenen işyeri hekimliği eğitim programlarına katılmak ve eğitim sonunda Genel Müdürlük tarafindan yaptırılacak sınavda başarılı olmak zorundadır.
Eğitim programının genel amacı;
İşyeri hekimi olmak isteyen hekimlere, mesleki becerilerini işyerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgilerini kazandırmaktır.
Temel Eğitim
Toplam eğitim süresi her seviye için 180 saat temel eğitim 40 saat staj (uygulama) olmak üzere toplam 220 saattir.
Belgelendirme
Eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.
  İSGDEM © 2011